Начална

РАЦИО (Регионален астрономически център за изследвания и образование) е консорциум между трите водещи астрономически институции в България: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория на Българската академия на науките, Катедрата по астрономия на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и Астрономическия център на Шуменския университет “Еп. Константин Преславски”.

Основната цел на РАЦИО е да осигури безплатен достъп до съвременната апаратура за наблюдения и електронна инфраструктура (съществуващи или планирани) чрез подобряване на условията за научна работа и привличането на нови изследователи; чрез организиране на астрономически школи и семинари за обучение на младите астрономи, студенти и докторанти и чрез подпомагане на научното сътрудничество в съвместни научни проекти и програми за наблюдения с астрономи от Европейския съюз.

На 21.09.2010 г. българското правителство включи РАЦИО в Националната пътна карта за научна инфраструктура (Решение 692/21.09.2010 г. на Министерския съвет).