Радиоизлъчването от рояци спътници е заплаха за астрономическите изследвания

 news  Comments Off on Радиоизлъчването от рояци спътници е заплаха за астрономическите изследвания
Jul 072023
 

Учени призовават за сътрудничество и международни регулации за преодоляване на
проблема.

Artwork of polluted sky from starlink satellites.

Наблюдения с радиотелескопа LOFAR показват, че изкуствените спътници, които обикалят земното кълбо и постоянно се увеличават, могат непреднамерено да излъчват радиовълни, които пречат на наблюденията на радиотелескопите. Ако бъде пренебрегнато влиянието на това радиоизлъчване, уникални и ценни за науката прозорци към Вселената може да изчезнат. За да се преодолее опасността това да се случи, астрономическата общност и индустрията трябва да си сътрудничат, а Международният съюз по телекомуникации да въведе регулации, които да контролиратизлъчванията в околоземна орбита.

Това се посочва в изследване, прието за публикуване в научното списание „Astronomy & Astrophysics“, което е осъществено с радиотелескопа LOFAR – най-големият нискочестотен радиотелескоп на Земята, разработен от ASTRON (Нидерландският институт за радиоастрономия) и използван съвместно с девет други европейски държави в Международния телескоп LOFAR (ILT). През април 2022 г. са наблюдавани сателити от групата Starlink на SpaceX. Компанията е лицензирана да оперира в радиочестотната лента от 10,7 до 12,7 GHz, предназначена основно за интернет свързаност, но е установено, че тези спътници излъчват електромагнитни сигнали и на
значително по-ниски честоти.

Според Центъра за защита на тъмното и радиотихо небе (IAU CPS), с LOFAR са били открити радиосигнали между 110 и 188 MHz при 47 от 68-те сателита, които са били наблюдавани. Този честотен диапазон включва защитена лента между 150,05-153 MHz, специално разпределена за радиоастрономията от Международния съюз за телекомуникации. Авторите на публикацията заключават, че регистрираното излъчване е от спътниковата електроника и се различава от предвидените комуникационни емисии.
SpaceX не нарушава правилата, доколкото няма международен регламент за тези видове сигнали на спътниците. Липсата на регулация обаче застрашава радиоастрономическите изследвания. Още повече, че в процес на изграждане са или са планирани в близко бъдеще в ниска околоземна орбита да бъдат пуснати няколко големи групи спътници. Ето защо авторите на публикацията насърчават сателитните оператори и регулаторите да обмислят това въздействие от изграждането на космически спътници върху радиоастрономията.

Джесика Демпси, генерален директор наASTRON

Джесика Демпси, генерален директор на ASTRON

Радиочестотните смущения (RFI) са постоянно предизвикателство за астрономите, които непрекъснато се стремят да усъвършенстват стратегиите за отчитане на създаваните от човека радиосигнали. Джесика Демпси, генерален директор на ASTRON: „Имаме опит в тясно сътрудничество със заинтересованите страни в индустрията, за да защитим бъдещето на научните открития. ASTRON е известен с ангажимента си за поддържане на свободна от смущения или управляема среда. Обединявайки усилия, можем да осигурим продължаването на новаторски изследванияи проучвания на Вселената.

 Posted by at 12:11

STELLAR – заключителна конференция в Пловдив от 6-8 юли

 events, news  Comments Off on STELLAR – заключителна конференция в Пловдив от 6-8 юли
Jul 052023
 

Организатори на форума са партньорите в проекта по Програма „Хоризонт 2020“

Трансформационният проект STELLAR („Научно и технологично усъвършенстване чрез използване на постиженията на LOFAR в радиоастрономията“) – 2020-2023 г. завършва със заключителна международна конференция в Пловдив от 6-8 юли. В нея ще участват партньорите по проекта: Институтът по астрономия с НАО – БАН и Техническият университет в София, Дъблинският институт за авангардни изследвания (DIAS) и нидерландският Институт по радио астрономия (ASTRON). Във форума ще се включат и представители на Министерството на образованието и науката и на Техническия университет – Варна.

Continue reading »

 Posted by at 10:37

Откриване на новия роботизиран телескоп

 events, important, news  Comments Off on Откриване на новия роботизиран телескоп
Jul 032023
 

 

Новият роботизиран телескоп на Института по астрономия – БАН бе официално открит на 1 юли в 12:00 ч. на територията на Националната астрономическа обсерватория Рожен. В тържествената церемония, свързана с най-новата придобивка за астрономическата общност в България, участваха министър-председателят акад. Николай Денков, министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, областни и общински ръководители, учени от България и Сърбия.

Тържеството бе открито с изпълнение на „Излел е Делю хайдутин“ от талантливата млада певица и цигуларка Диана Чаушева от НМУ „Л. Пипков“ в София.

След кратки изказвания, лентата на новия телескоп прерязаха премиерът акад. Денков, министърът проф. Цоков, акад. Ревалски и директорът на ИА с НАО проф. дфн Евгени Семков. Четиримата, придружени от областния управител на Смолян Стефан Сабрутев, заместникът му Христо Станчев и кметът на Чепеларе Боран Хаджиев първи разгледаха новото съоръжение и бяха запознати с неговите възможности от Дитмар Вайнцингер – главен мениджър „Продажби“ на австрийската компания – производител на телескопа.

Директорът на ИА проф. Семков връчи почетен плакет „40 години НАО“ на министър-председателя, министъра на образованието и науката и областния управител на Смолян.

Телескопът „AZ 1500“, с 1,5-м огледало, е изработен от „ASA Astrosysteme GmbH“ по проект, финансиран от Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 г., координирана от МОН.

Наблюденията с новото съоръжение ще се осъществяват напълно автоматизирано и без присъствиетото на оператор. Самата оптична система на телескопа, състояща се от три огледала с много прецизна компютърна система за насочване, изключва отклоненията и не налага допълнителни корекции.
В процес на изграждане е първата в Югоизточна Европа българска станция на паневропейския радиотелескоп LOFAR, която се очаква да заработи през 2025 г.

Снимки: Пресцентър на МС

 Posted by at 14:38

Защита на дисертация

 events, important, семинари  Comments Off on Защита на дисертация
Jun 222023
 

На 05 юли 2023 г., сряда, от 14:00 ч., в зала 301 на Институт по Електроника-БАН, на открито заседание на научно жури в състав: проф. дн Евгени Семков – ИА с НАО, доц.д-р Кирил Стоянов – ИА с НАО, проф. д-р Драгомир Марчев – ШУ „Епископ Константин Преславски“, проф. д-р Цветан Георгиев – НБУ, доц. д-р Петко Недялков – СУ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд „Затъмнителни променливи от UX Ori тип“ на асистент Асен Славчев Мутафов за присъждане на научната степен „доктор“.
Дисертацията, авторефератът, рецензиите и становищата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Институт по астрономия с НАО, бул.Цариградско шосе № 72 и на https://www.astro.bas.bg/Konkursi_Materiali/AM23/.

 Posted by at 11:06

Школа “Слънце и космическо време с LOFAR”

 events, news  Comments Off on Школа “Слънце и космическо време с LOFAR”
Jun 212023
 

Третата от заключителните школи в рамките на проекта STELLAR („Научно и технологично усъвършенстване чрез използване на постиженията на LOFAR в радиоастрономията“) се провежда в Националната астрономическа обсерватория Рожен от 19-23 юни. Участници в проекта и организатори на школите са Институтът по астрономия с НАО – БАН и Техническият университет в София, в партньорство с Дъблинския институт за авангардни изследвания DIAS и нидерландския Институт по радио астрономия ASTRON.
Школата, по слънчеви изследвания и космическо време с LOFAR, която се организира съвместно с Клон “Космос” на Съюза на физиците в България, е с лектори от ASTRON – Нидерландия, Университета в Хелзинки – Финландия и DIAS – Ирландия. Теми на лекциите и упражненията, обработката и анализът на LOFAR данни, са: въведение в изследванията на слънчева активност и космическото време с LOFAR; динамични спектри; интерферометрични изображения и проучвания на йоносферата.
Успоредно с провежданите лекции и упражнения участниците в школата се запознават с възможностите на НАО Рожен и перспективите пред най-големия астрономически комплекс в Югоизточна Европа след предстоящото на 1 юли официално откриване на новия 1,5-м телескоп, произведен в Австрия.
STELLAR (2020-2023) e проект по Програма „Хоризонт 2020“, който осъществява обучение на следващо поколение български радиоастрономи, свързано с предстоящото изграждане и бъдещо устойчиво развитие на българска станция на общоевропейския разпределен нискочестотен радиотелескоп LOFAR.

 Posted by at 13:57

Международна конференция за звездни изследвания се провежда в София

 news  Comments Off on Международна конференция за звездни изследвания се провежда в София
Jun 072023
 

Институтът по астрономия с НАО събра 50 учени от 15 страни в Европа, САЩ и Чили

  moments of the conferenceМеждународна конференция на тема “Звездна променливост, звезди в кратни звездни системи“ с участието на 50 учени от 15 европейски страни в рамките на проекта „COST Action #18104 MW-GAIA: Revealing the Milky Way with Gaia“ (Разкриване на Млечния път с Gaia) се провежда в София Тех Парк от 6 до 8 юни 2023 г. Институтът по астрономия с НАО към БАН е домакин на събитието с представители на научната общност от Италия, Испания, Франция, Гърция, Чехия, Полша, а също и от САЩ и Чили.Moments of the conference

GAIA sateliteСателитът на космическата мисия Gaia на Европейската космическа агенция (ESA). е в действие от декември 2013 г. и се очаква да работи до 2025 г. Той извършва прецизна астрометрия: измерване на положенията, разстоянията и движението на звездите с изключителна точност. Целта на мисията е да създаде най-големия и най-прецизен 3D космически каталог досега, с общо около 1 милиард астрономически обекта, главно звезди, но също и планети, комети, астероиди и квазари. Мисията Gaia създава детайлна триизмерна карта на астрономическите обекти в целия Млечен път и картографира техните движения. Това масивно изследване дава на учените безпрецедентната възможност за анализ на важни въпроси, свързани с произхода, структурата и еволюцията на нашата Галактика.

Международната конференция в София се фокусира върху въздействието, което мисията Gaia има върху редица характеристики на звездната променливост – вътрешна, предизвикана от процеси във вътрешността на пулсиращите звезди и външна, дължаща се на геометрията на компонентите при кратните звездни системи. Променливостта на звездите има решаваща роля за разбирането на редица процеси във Вселената – от еволюцията на звездите през скалата на разстоянията до изследването на структурата и формирането на Млечния път. Последният каталог DR3 на мисията Gaiaвече публикува криви на блясъка и многобройни звездни параметри за около 10,5 милиона променливи източници. Очаква се този брой да се увеличи няколко пъти в следващия каталог, DR4.

COST (European Cooperation in Science and Technology – Европейско сътрудничество в науката и в технологиите) е организация за финансиране на мрежи за научни изследвания и иновации. Тя обединява изследователски инициативи в Европа и извън нея и дава възможност на изследователите да развиват своите идеи във всяка научна и технологична област като ги споделят помежду си. Организацията осъществява т.нар. COST акции, всяка с продължителност 4 години. Една от тях е „MW-GAIA: Revealing the Milky Way with Gaia“.

 Posted by at 15:48

Награден наш млад учен

 events, news  Comments Off on Награден наш млад учен
May 312023
 

Награждаване на А. БончеваДокторант Антоанета Антонова Аврамова-Бончева от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория е сред седемте тазгодишни носители на Наградата за най-млад учен „Иван Евстратиев Гешов“. Тя е отличена за постижения в научно направление „Астрономия, космически изследвания и технологии“

Тържественото събитие за връчване на наградите за млади учени „Професор Марин Дринов” и за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов” за 2022 г. се състоя в навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на славянската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в зала “Проф. Марин Дринов” на БАН. 

наградени млади учениНаградите се присъждат от Общото събрание (ОС) за постижения в девет научни направления. Председателят на ОС чл.-кор. Евелина Славчева и кметът на София Йорданка Фандъкова връчиха отличията. За постиженията си през изминалата година бяха наградени 22 млади учени. Носителите на награда „Професор Марин Дринов” са с образователна и научна степен „доктор” и нямат навършени 35 години. Отличените с награда „Иван Евстратиев Гешов” най-млади учени са с образователната степен „магистър” и са на възраст до 30 години. Двете награди за млади учени са учредени от БАН през 1996 г. Целта е да бъдат открити и стимулирани талантливите изследователи в БАН, да се подпомогне тяхното развитие, израстване и международни контакти.

 Posted by at 10:58

Ден на отворените врати в НАО “Рожен” на 4 юни

 events, news  Comments Off on Ден на отворените врати в НАО “Рожен” на 4 юни
May 302023
 

Rozhen ObservatoryДенят на отворените врати в Националната астрономическа обсерватория Рожен към Института по астрономия на БАН по традиция ще се проведе на християнския празник Петдесетница – 4 юни, от 10:00-16:00 ч. С вход свободен посетителите на най-големия астрономически комплекс в Югоизточна Европа ще могат да се запознаят със съоръженията в обсерваторията, с посещение на 2-метровия телескоп. Това е най-големият от четирите съществуващи в обсерваторията телескопи, който е монтиран в НАО Рожен в края на 1979 година.

New 1.5m telescope

New 1.5 m telescope

През тази година за пръв път ще може да се види макет на кулата на новия 1,5-м телескоп, чието официално откриване предстои. Телескопът „AZ 1500“ е изработен от австрийската фирма „ASA Astrosysteme GmbH“ по проект, финансиран от Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 г., координирана от МОН.

Денят на отворените врати дава възможност за среща с дежурния екип астрономи, който ще запознае посетителите с научните задачи, по които се работи в момента в НАО Рожен”, както и за перспективите пред обсерваторията след откриването на новия телескоп.

Събитието съвпада с храмовия празник на параклиса „Света Троица“, издигнат през 1935 г. и разположен до входа на наблюдателната кула на двуметровия телескоп.

 Posted by at 13:39

Лекция на проф. Семков пред стажант-аташетата на Дипломатическия институт

 events, news  Comments Off on Лекция на проф. Семков пред стажант-аташетата на Дипломатическия институт
May 052023
 

Лекция на тема „Астрономията в България“ изнесе директорът на Института по астрономия с НАО – БАН, проф. Евгени Семков, пред стажант-аташетата от XVII-ия випуск „Никола Мушанов“ на Дипломатическия институт към Министерството на външните работи.
Лекцията откри директорът на института Таня Михайлова, която изтъкна, че конференцията по повод 20 годишнината от създаването на институцията тази есен ще бъде посветена на науката и нейните постижения.
В своето експозе проф. Семков говори за най-важните моменти от историята на астрономическата наука и практика у нас. Разказът започна с историята на създаването през 1897 г. на първата у нас и една от първите на Балканите Астрономическа обсерватория, днес към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и ролята на проф. Бъчеваров, първият преподавател по астрономия във Висшето училище. Първият наблюдателен уред на обсерваторията е зрителната тръба на известния български учен-възрожденец д-р Петър Берон, произведена в Мюнхен през втората половина на ХIХ век от фирмата „Merz“, с увеличение около 500 пъти. Основният телескоп на обсерваторията е 6 инчов (152 mm) рефрактор, произведен от фирмата “Grubb” и монтиран на постоянен фундамент през 1897 г.
Проф. Семков назова и астрономическите организации в България днес:
• Институт по астрономия и Национална астрономическа обсерватория, НАО Рожен, Астрономическа обсерватория – Белоградчик, Българска академия на науките;
• Катедра по астрономия, Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
• Астрономически център към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”;
• Група по астрофизика и космическа динамика, Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките;
• Народни астрономически обсерватории и планетариуми: Варна, Смолян, Ямбол, Димитровград, Стара Загора, Габрово, Кърджали, Хасково, Сливен и Силистра.
Строителството на Астрономическата обсерватория в Белоградчик започва през 1961 г. През 1965 г. от фирмата «Карл Цайс» Йена за нея е произведен 60-сантиметров телескоп «Cassegrain» за професионални астрономически изследвания.
НАО Рожен е следващият астрономически комплекс, изграден у нас, от чието откриване през 1981 г. до днес той остава най-големият в Югоизточна Европа и който е основната база на астрономията в България през последните повече от 40 години. Проф. Семков представи неговите пет основни телескопа, начело с 2-м, който продължително време е и най-големият в региона; 50/70 см Шмит телескоп; 60-сантиметровият телескоп в система «Касегрен» и телескоп за набюдения на Слънцето „MEADE“ с 30 см огледало.
Предстоящо това лято е откриването на най-новата придобивка на НАО Рожен – 1,5-м роботизиран телескоп с автоматично управление в система „Ritchey Chretien“. Средствата за изработването, доставката и монтажа на телескопа и наблюдателната кула за него са предоставени от Министерството на образованието и науката по Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 г.
Специално внимание в презентацията на проф. Семков бе отделено на предстоящото включване на България в многофункционалния, високоиновативен паневропейски разпределен нискочестотен радио телескоп LOFAR (10-250 MHz), разработен от нидерландския Институт по радио астрономия за изследване на ранната и далечна Вселена, слънчевата активност и земната атмосфера. Чрез изграждането на българска станция на телескопа недалеч от НАО Рожен България ще е първата държава в Югоизточна Европа, част от проекта, който включва 53 подобни станции в цяла Европа.
Презентацията на проф. Семков бе последвана от многобройни въпроси – от обхвата на научните задачи, които се осъществяват от Института по астрономия днес през предстоящото лунно затъмнение и опасните за Земята астероиди до използването на възможностите на съвременната наука в проучването на звездното небе и различните обекти в него.

 

 Posted by at 10:01

Международна конференция по машинно обучение и компютърно зрение в хелиофизиката ще се проведе в София от 19-21 април 2023 г.

 events, news  Comments Off on Международна конференция по машинно обучение и компютърно зрение в хелиофизиката ще се проведе в София от 19-21 април 2023 г.
Apr 182023
 

Conf. posterОт 1921 април в Гранд Хотел Милениум София ще се проведе първата по рода си интердисциплинарна конференция с фокус върху приложенията на техниките за компютърно зрение и машинно обучение към хелиофизични изследвания и модели за прогнозиране на слънчевата активност.

Основни теми на конференцията ще бъдат: приложения за компютърно зрение и машинно обучение към моделиране на слънчевото динамо, слънчевата активност (изригвания, избухвания, високоенергетични частици); прогнозиране на космическото време; магнитосфери (земни и планетарни) и йоносфери; нови техники и софтуерни приложения с отворен код; хелиосферни радиоизлъчвания.

Участниците в срещата, представители на повече от 20 държави и над 30 изследователски института и университети, както и от NASA и ESA, ще обсъждат напредъка в използването на изкуствен интелект за умно моделиране и прогнозиране на слънчевата активност. Науката за Слънцето и неговата активност е в период на бурно развитие. Все повече наблюдателни инструменти и космически мисии изследват слънчевите излъчвания и междупланетното пространство. Този огромен поток от данни може да бъде анализиран единствено с помощта на изкуствения интелект.

Научният организационен комитет на форума е в състав: проф. Астрид Верониг (Университет на Грац), д-р Манолис Георгулис (Атинска академия), проф. Лонг Сю (Китайска академия на науките), д-р Пиетро Зука (ASTRON, Холандски институт по радиоастрономия), д-р Шейн Малони (DIAS, Дъблински институт за напреднали изследвания), доц. Камен Козарев (Българска академия на науките).

Домакин е Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН. Конференцията е част от проект MOSAIICS по Националната научна програма ВИХРЕН.
Всички абстракти за конференцията, програмата и участниците и повече за проекта могат да бъдат открити на страниците https://mch23.astro.bas.bg и https://mosaiics.astro.bas.bg

 Posted by at 09:24