Дайте име на екзосвят – МАС100

 events, news  Comments Off on Дайте име на екзосвят – МАС100
Jun 212019
 

По случай 100-годишния си юбилей Международният Астрономически Съюз (МАС) организира глобалната кампания „Дайте име на екзосвят – МАС100”. Тя предоставя възможност на всяка страна да даде име на специално подбрана екзопланета и нейната звезда на конкурсен принцип. Страните, изявили желание и готовност да организират национални кампании, са почти 100 и България е една от тях. Целта на тази инициатива е да преосмислим нашето място във Вселената и как потенциално би била възприета Земята от цивилизация от друга планета. Екзопланетната система, определена за България, е WASP-21, разположена в съзвездието Пегас на разстояние около 850 светлинни години от Земята. Повече информация за кампанията и как да давате своите предложения за имена можете да намерите тук.

 Posted by at 15:50

ФНИ ще представи три успешни научни проекта на 31 май 2019 г.

 events, news  Comments Off on ФНИ ще представи три успешни научни проекта на 31 май 2019 г.
May 302019
 

Заповядайте на 31 май от 10:00 до 11:30 часа в зала 301, етаж 3 на Института по астрономия към БАН. Адрес: бул. Цариградско шосе 72, Научен комплекс на БАН – 2 (връзка към карта: http://bit.do/ePZEa). Ще бъдат представени следните научни проекти:

– „Проучвания върху етиологичните причинители и риска от разпространение на предаваните с комари инфекции в България“ с ръководител проф. Ива Христова от Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Проектът ще представи гл. ас. д-р Елица Панайотова.

Предаваните с комари вирусни патогени са проблем с нарастващо значение. Бързата инвазия и разпространение на тигровия комар в Европа създава условия за поява на тропически инфекции. Безспорно основен проблем остава западно-нилската треска (ЗНТ), която се предава посредством комари от най-често срещания у нас род Culex. В рамките на проекта, финансиран от ФНИ, е направено първото в страната национално проучване върху циркулирането на вируса на ЗНТ с картографиране на степента на риска в отделните населени места. В София-област и районите по река Дунав са доказани най-високи нива на заразяване сред хората.

– „Пренос на маса и ъглов момент в астрофизиката“ – проф. Евгени Семков, ръководител на проекта и директор на Института по астрономия на БАН

Задачата на научния колектив е да изследва широк спектър от явлениям свързани с преноса на маса и ъглов момент в различни системи от космически обекти, започвайки от Слънцето и Слънчевата система, през звездите от нашата Галактика, Млечният път, до най-отдалечените от нас обекти – загадъчните квазари и блазари. Целта на проучването е да допринесе за получаването на нови знания за Вселената, за процесите на образуване на звездите, звездните и планетните системи, галактиките и квазарите и за тяхната еволюция. Методите за изследване включват получаването и обработката на спектрални и фотометрични наблюдения основно с телескопите и наблюдателната апаратура на Националната астрономическа обсерватория (НАО) Рожен.

– „Геохимични промени в състава на органичното вещество в насипища на Източномаришкия басейн“ с ръководител доц. д-р Златка Милаковска от Геологически институт на БАН.

Вниманието на научния колектив е насочено към антропогенните промени в състава на органичното вещество от насипища, изградени при открит добив в най-големия в България въглищен басейн, Източномаришкия. Изследването е интердисциплинарно и е основано на дългогодишния опит и сътрудничество между геолози и химици. Едновременно с това проучването е иновативно, тъй като в световен мащаб изследванията на геохимичните особености на органичното вещество в насипищни материали от въглищни басейни едва сега започват.

 Posted by at 12:52

Съвместната конференция на Субрегионалния европейски астрономически комитет (СРЕАК) и Съюза на астрономите в България (САБ)

 events, news  Comments Off on Съвместната конференция на Субрегионалния европейски астрономически комитет (СРЕАК) и Съюза на астрономите в България (САБ)
May 292019
 

Между 4 юни и 8 юни, сградата на Българска академия на науките на ул. „15-ти ноември“ 1 ще бъде домакин на съвместна конференция по астрономия между Субрегионалния европейски астрономически комитет (СРЕАК) и Съюза на астрономите в България (САБ). За САБ това е четиринадесета поредна ежегодна среща. Събитието ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ и ще събере на едно място астрономи от централна и юго-източна Европа.

Тя е организирана съвместно от Институт по астрономия с НАО към БАН и Съюза на астрономите в България.

Конференцията е под надслов „150 години Българска академия на науките“ и „100 години Международен астрономически съюз“ — две бележити събития, свързани с развитието на българската и световната наука. Българската академия на науките е основана през далечната 1869 г. (тогава Българско книжовно дружество) в град Браила, Румъния, като премества седалището си в София през 1878 г. Международният астрономически съюз от своя страна е основан през 1919 г. в Брюксел. България се присъединява към МАС през 1957 г., докато още през 1938 г. проф. Никола Бонев, основател на Самостоятелната секция по астрономия към БАН (сега Институт по астрономия с НАО към БАН) и един от най-активните радетели за създаването на Националната астрономическа обсерватория Рожен (НАО), е избран за член на комисията „Движение и фигури на Луната“ към МАС. Към днешна дата България има 69 активни индивидуални члена на Международния астрономически съюз.

В последния ден на конференцията, 8 юни, организаторите канят всички любители на космоса да се присъединят към учените от 14 до 17 часа. Ще бъдат изнесени публични презентации на популярна астрономическа тематика в зала „Проф. Марин Дринов“ на ул. „15-ти ноември“ 1, като тогава вратите на Българска академия на науките ще бъдат отворени за малки и големи.

Презентациите са:

Доц. Светла Цветкова, ИА с НАО, БАН

Магнитни полета на звезди

Магнитните полета играят важна роля в процесите на образуване и еволюция на звездите. Те влияят върху процесите както във вътрешността на звездите,така и в техните атмосфери. В хода на своята еволюция, звездите преминават през различни етапи и променят своите размери, температура, светимост. Така и техните магнитни полета също се променят. Ще разгледаме различни наблюдателни прояви на звездните магнитни полета; ще преминем през различни стадии на еволюция на звездите; ще се запознаем с изключително интересни примери на звезди, които впечатляват учените с мащабите на процесите, които генерират и поддържат магнитните им полета, како и с мащабите на явленията, породени от техните магнитни полета.

***************

Проф. Илиан Илиев, ИА с НАО, БАН

„Затъмнението, което промени Вселената. Относително.“

appleНавършват се сто години от слънчевото затъмнение, случило се на 29-ти май 1919 г. То остава в историята като затъмнението, по време на което бива получено първото наблюдателно потвърждение на Общата теория на относителността, създадена малко преди това от Айнщайн. В презентацията на лесен и достъпен за широката аудитория език накратко ще бъде разказано за гравитацията, за експедицията на Артър Едингтън, за огъването на светлинните лъчи, когато те преминават близо до Слънцето, и най-накрая – за получените по време на затъмнението резултати. Така още преди сто години понятията на общата теория на относителността за първи път стават близки и разбираеми за хората.

**************

Д-р Ева Божурова, НАОП “Н. Коперник, Варна

“Жените в астрономията”:

В лекцията се описват моменти от биографиите на някои знаменити жени астрономи, като се започне от Хипатия, живяла в IV в. от н.е. и се стигне до наши дни. В списъка от популярни и не толкова популярни личности се включват също “жените-компютри”, работили в Харвардската обсерватория в края на XIX и началото на XX век, както и цветнокожите “жени-компютри” на NASA. Посочват се трудностите, свързани със социалното положение на жените и обществените нагласи, които те са преодолявали, но главното ударение се поставя върху ценността на техните най-важни научни постижения и открития, които се представят в популярен вид.

Повече информация за самата конференция, включително подробна програма по часове и гост лектори, можете да намерите на страницата на събитието: http://www.astro.bas.bg/BAM2019/

 Posted by at 09:26

100-годишнината от основаването на Международния астрономически съюз

 news  Comments Off on 100-годишнината от основаването на Международния астрономически съюз
Feb 252019
 

В чест на 100-годишнината от основаването на Международния астрономически
съюз
(МАС) през годината се организират серия проекти и инициативи по
цялата планета под надслов „Под едно небе”. Те целят да популяризират
най-важните астрономически открития през последното столетие, както и да
дадат възможност за участие в различни проекти и конкурси.

България се включва в честванията много активно – с повече от 100 събития
на разнородна тематика в над 10 населени места. Програмата, заедно с
материали за отминалите събития, може да се види тук. На страницата
можете да се запознаете и с актуална информация за проектите на МАС, както
и да разгледате изложбата „Нагоре и отвъд”, посветена на юбилея.

 Posted by at 13:59

Научен семинар

 events, семинари  Comments Off on Научен семинар
Jan 212019
 

Редовна сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 29 Януари 2019г. (вторник) от 14:00 часа в зала 301 в сградата на бул. “Цариградско шосе” No 72, София.
Румен Богдановски ще представи работата си на тема:

“Управление на 2м телескоп на НАО Рожен с INDIGO”

Абстракт:

INDIGO е инфраструктура за управление на астрономически инструменти като телескопи, камери, адаптивна оптика, куполи и друи. Софтуерът позволява автоматизираното им оркестриране за извършването на роботизирани астрономически наблюдения. След като драйверите за камерите и филтърните блокове от FLI и Andor са готови и се използват в обсерватории по света, драйверът за управление на 2м телскоп е почти готов за употреба и ще бъде демонстриран.

Поканени са всички интересуващи се.

от ръководството на семинара

 Posted by at 06:04

Научен семинар

 events, news, семинари  Comments Off on Научен семинар
Jan 102019
 

Редовна сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 15 януари 2019г. (вторник) от 14:00 часа в зала 301 в сградата на бул. “Цариградско шосе” No 72, София.

Tibor Mitnyan, University of Szeged (Hungary) ще направи презентация на тема:

Correlations between chromospheric activity and physical parameters of contact binary stars

Абстракт:

There are lots of contact binaries that show activity signals, and stellar activity can alter the formation and evolution of these systems. One of these signals is the emission excess observed in several ultraviolet and optical absorption spectral lines (Ca II H+K, Mg II, Hα), which indicates ongoing chromospheric activity.
Our main objective is to find possible correlations between the strength of the chromospheric activity on contact binary stars and all of their physical and orbital parameters that can be derived from our observations. In order to make a decent statistical analysis, as many targets have to be observed as possible.
To increase the number of the derived quantities and construct a detailed physical model of the observed targets, we also try to obtain simultaneous photometric measurements. This also allow us to study the more interesting or peculiar systems in more details, for example getting a deeper insight in short-scale variations of the photospheric and chromospheric activity.

Поканени са всички интересуващи се.
от ръководството на семинара

 Posted by at 16:03

100 часа астрономия

 events, news  Comments Off on 100 часа астрономия
Jan 082019
 

IAU_PosterИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИ С НАО РОЖЕН – БАН

100 часа астрономия”

по случай 100 години от основаването на Международния астрономически съюз

12 януари 12:00 – 18:00 ч.

София Тех Парк, зала „Джон Атанасов”

ПРОГРАМА

12:00 – 12:05 – Откриване

12:05 – 12:25 – „100 години Международен астрономически съюз” – доц. д-р Люба Славчева-Михова, презентация

12:25 – 12:45 – „Проблясващата звезда EF Aql” – ас. Янко Николов, презентация

12:45 – 13:25 – „Космически лъчи от Слънцето и отвъд” – гл. ас. д-р Камен Козарев, презентация и демонстрация

13:25 – 13:40 – Почивка и разглеждане на изложбата „Нагоре и отвъд”

13:40 – 14:20 – „Свръхнови: звездите-бомби” – гл. ас. д-р Александър Куртенков, презентация

14:20 – 15:00 – „Интересни астрономически явления през 2019” – Пенчо Маркишки, презентация

15:00 – 15:15 – Почивка и разглеждане на изложбата „Нагоре и отвъд”

15:15 – 15:40 – „Звездни магнитни полета” – доц. д-р Светла Цветкова, презентация

15:40 – 16:25 – „Определяне обиколката на Земята по метода на Ератостен” – ас. Янко Николов, презентация и демонстрация

16:25 – 16:40 – Почивка и разглеждане на изложбата „Нагоре и отвъд”

16:40 – 17:20 – „Новите мисии до Слънцето” – гл. ас. д-р Камен Козарев, презентация

17:20 – 18:00 – „Как и защо се сваля главното огледало на 2-метровия телескоп в НАО Рожен” – ас. Янко Николов, презентация

Водещ: Венцислав Димитров

Изложбата „Нагоре и отвъд” по случай юбилея на Международния астрономически съюз е разположена във фоайето!

 Posted by at 06:36

100 години от основаването на Международния Астрономически Съюз

 events, important, news  Comments Off on 100 години от основаването на Международния Астрономически Съюз
Dec 142018
 

IAU_Poster През 2019 г. се навършват 100 години от основаването на Международния Астрономически Съюз (МАС). По този повод Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН организира серия събития в България.

На 12 януари, от 12:00 ч. в София Тех Парк Ви каним на първото от тях – “100 часа астрономия” – част от астромаратона от 10 до 13 януари по цялата планета! Популярни лекции ще представят ключови моменти от историята на МАС, най-интересните астрономически явления през 2019 г., както и новите космически мисии до Слънцето. Ще бъде хвърлена светлина върху природата на някои впечатляващи астрономически обекти, като свръхнови и т. нар. “проблясващи” звезди. Гостите ще могат да научат какви са проявите на магнитните полета при звездите, ще имат възможност да наблюдават космически лъчи, както и да видят как и защо се сваля огледалото на големия телескоп в Националната обсерватория. Ще бъде пресъздаден експериментът на Ератостен, с който се измерва обиколката на Земята. За пръв път ще бъде представена оригиналната изложба “Нагоре и отвъд”, посветена на юбилея. Тя ни разкрива най-вълнуващите достижения на съвременната астрономия и изследването на космоса за последното столетие.

Заповядайте!

 Posted by at 05:31

Връщане към зимното часово време

 important, news  Comments Off on Връщане към зимното часово време
Oct 232018
 
roman-clock-new

Image credit: openclipart.org, Creative Commons Zero 1.0 Public Domain License

 

На 28 октомври в 04.00ч  се връщаме към зимното (астрономическо) часово време (връщаме часовниците с един час назад). Смяната на лятно и зимно часово време е въведена в началото на 20 век. В България се прилага от 1979г.

 

 Posted by at 06:29

Kампания „БАН представя своите институти“: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

 events, news  Comments Off on Kампания „БАН представя своите институти“: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
Oct 162018
 

pokanaИнститутът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория се включва в кампанията “БАН представя своите институти”. Събитието ще се проведе на 17 октомври (сряда) в зала „Проф. Марин Дринов” (Голям салон на БАН, ул. “15 ноември” №1).

 

От 13:30 часа учените ще представят пред медиите най-интересните обекти и явления във Вселената, любопитни подробности за тяхната природа и за това какво е участието на българските астрономи в разкриването на техните тайни. По време на представянето те ще разкажат за най-новите постижения на института, за астрономическите наблюдения с 2м телескоп, неговите инструменти и развитието му през годините. Ще разберем как астрономите изследват природата на Вселената, нейните далечни хоризонти и кога всъщност се правят открития.

При подходящи метеорологични условия, ще иматe възможност да наблюдаватe с телескоп Слънцето и Луната със съдействието на Астрономическа асоциация – София.

 

Програма:

13:30“Знаете ли защо…?” с проф. Невена Маркова

На популярен език и с богат илюстративен материал под формата на анимации, симулации и оригинални астрономически изображения, гостите ще се запознаят с най-интересните обекти и явления във Вселената, ще узнаят любопитни подробности за тяхната природа и за това какво е участието на българските астрономи в разкриването на техните тайни. Презентацията има за цел да популяризира научната дейност,  извършвана в ИА с НАО, да обогати общата култура и да направи Вселената по-близка и понятна за всички. Макар избраният формат да е ориентиран към журналисти, студенти-журналисти и хора с интерес в областта на научната журналистика в сферата на астрономията и астрофизиката, всеки гост е добре дошъл.

14:00Въпроси от представителите на медиите към учените

14:30“Съвсем кратка история на Института по астрономия” с проф. Илиан Илиев

В презентацията са проследени хронологично основните моменти в развитието на Института от средата на миналия век до наши дни. Специално място е отделено на постигането на основните му задачи – провеждане на фундаментални научни изследвания в областта на астрономията и астрофизиката, обучението на студенти и докторанти, и разпространението на научни знания.

14:50“Научни направления и постижения на ИА с НАО” с проф. Евгени Семков

Презентацията ще включва: Основни научни направления, по които работят учените в института, научен състав на института, публикации и цитирания за последните години, книги, учебни помагала и ролята на Института в популяризирането на науката.

15:10“НАО Рожен – машина на времето” с асистент Пламен Николов

Какво представляват „Космическите очи“ на България? Разказ за астрономическите наблюденията с 2м телескоп, неговите инструменти и развитието му през годините. Ще разберем как астрономите изследват природата на Вселената, нейните далечни хоризонти и кога всъщност се правят открития. Време е за „поглед“ към звездите!

15:30Директно включване от НАО Рожен

Гостите на събитието ще могат да разгледат специално подготвена изложба.

 Posted by at 08:19