National Astronomical Observatory Rozhen will celebrate its 30th Year Anniversary

 events, news  Comments Off on National Astronomical Observatory Rozhen will celebrate its 30th Year Anniversary
May 272011
 

През 2011 година се навършват 30 години от откриването на Националната астрономическа обсерватория ”Рожен”. За да отбележи това важно събитие Институтът по астрономия към БАН организира международна научна конференция, която ще се състои от 26-ти до 29-ти септември 2011 г. в град Смолян. Тя ще бъде посветена на уникалната роля на НАО Рожен като център за научни изследвания и образование в областта на астрономията и като първостепенен елемент от националната научна инфраструктура. За повече информация и за регистрация посетете сайта на конференцията.

In 2011 the National Astronomical Observatory Rozhen will celebrate its 30th Year Anniversary. To commemorate this milestone the Institute of Astronomy, Bulgarian Academy of Sciences organizes an international conference. The conference will be held on September 26-29 in Smolyan. It will be dedicated to the unique role of the National Astronomical Observatory as a center for research and education in astronomy, and as a key element of the national research infrastructure. For more information and for registration visit the site of the conference.

 Posted by at 10:21