Предзащита на Галин Борисов

 events  Comments Off on Предзащита на Галин Борисов
Jun 142009
 

Уважаеми колеги,

Материалите за предзащита на дисертационния труд на н.с. Галин Бисеров Борисов за присъждане на научната и образователна степен *“доктор” на тема
*„Физически свойства на праха в кометните атмосфери“ – Ръководител: ст.н.с. д-р Таню Бонев,

са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по Астрономия и на адрес:

http://www.astro.bas.bg/~gborisov/PhD/Galin-PhD_Thesis.pdf

Предзащитата ще се състои на 15.06.2009 г., понеделник, от 14:00 ч. В зала 301 на Института по Електроника.

Моля, необходим е кворум.

 Posted by at 10:13