НАУЧЕН СЕМИНАР

 events, news  Comments Off on НАУЧЕН СЕМИНАР
Jan 062015
 

НАУЧЕН СЕМИНАР

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 12 януари от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: WR 48a: Взаимодействащи Звездни Ветрове във Волф-Райе звезди, ‘произвеждащи’ прах

Докладва: Светозар Жеков, ИКИТ-БАН

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

 Posted by at 10:56