С К Р Ъ Б Н А В Е С Т

 news  Comments Off on С К Р Ъ Б Н А В Е С Т
Aug 102019
 

На 09 август 2019 г. почина

проф. дфн ТОМА ВАСИЛЕВ ТОМОВ

Toma Tomov

фото М. Микулайевски

Професор дфн Тома Василев Томов е роден на 08 април 1953 г. в град Девин. През 1977 г. завършва специалност „Астрономия” във Физическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” и започва работа в Секцията по Астрономия при БАН. Като специалист се занимава със спектрофотометричното изследване на звездата СН Cyg.

Професор Тома Томов е сред най-известните български астрономи, започнали своя път в науката с началото на Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ в края на 70-те години. Той бе един от тези, които вдъхнаха „живот“ в инструментите на 2-м телескоп и особено в установяването на работните режими на най-важния от тях – големия дифракционен куде-спектрограф. Превъзходен наблюдател и интерпретатор на получените данни, проф. Томов постигна изключителни резултати в изследването на широк клас астрофизически обекти – Нови, симбиотични двойни, затъмнително-променливи и редица „екзотични“ звезди. Автор и съавтор на почти 200 работи с около 1000 цитата, той е сред най-продуктивните наши астрономи, а изследването му на уникалната симбиотична звезда MWC 560 стана една от малкото български публикации в най-престижното научно списание „Nature”. Професор Томов беше сътрудник в известния астрономически център Обсерватория Азиаго в Италия, а в последните двадесетина години бе професор в Университет „Николай Коперник“ в Торун, Полша. Уважаван и ценен учен, той имаше възможност да работи на някои от най-големите съществуващи телескопи в света. Подготвените от него докторанти и дипломанти у нас и в Полша са също вече известни учени.

Професор Тома Томов ще остане за нашата астрономическа колегия като светъл пример за отдаден на науката изследовател, прекрасен човек и верен приятел.

Поклон пред паметта му!

 Posted by at 09:35