Научен семинар 26.05.2015

 семинари  Comments Off on Научен семинар 26.05.2015
May 202015
 

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 26 май от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: Звезди с „кардиограмен“ ефект, открити от мисията Кеплер

Докладва: Динко Димитров, ИА НАО

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

 

Абстракт:

В този доклад ще се представи нов клас променливи звезди, открити по фотометричните данни от мисията Кеплер. Кривите на блясъка на тези звезди наподобяват човешко ЕКГ и затова неофициално са наименувани „Heartbeat” звезди. Теоретично тази променливост се обяснява с въздействието на приливни сили при двойни системи със силно ексцентрични орбити, което поражда принудени пулсации в една от звездите. Ще се разгледа възможността за спектрални наблюдения на такива звезди от НАО Рожен.

 Posted by at 08:19

Научен семинар

 семинари  Comments Off on Научен семинар
May 172015
 

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 18 май от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: Връзката “Слънце-Земя”: II. Слънцето, климатът и човешката история
Докладва: доц. д-р Борис Комитов, ИА НАО

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

Абстракт:

Във втория доклад по темата се резглаждат фактите, относно връзките между космическия и земния климат. Между динамиката на времевите редове на различни параметри на космическия и земния климат съществуват големи аналогии. Те са особено добре видими във времеви мащаби равни или по-големи от 20-22 годишния слънчев цикъл, но също така могат да се проследят и в по-къси такива (т.е. равни или по-къси от 11г цикъл на Швабе-Волф). Дискутират се различните възможни физически механизми, чрез които слънчевата активност пряко или косвено влияе върху климата на Земята и другите планети от Слънчевата система. Накратко се обсъждат и връзките между космическото време и климат от една страна и земната динамика (вулканизъм, земетресения и вариациите в околоосното въртене на Земята) както и последиците от това върху климата. Втората част на доклада е посветена на проблема как космическото време и космическият климат посредством въздействието си преди всичко върху климата и в по-малка степен върху биосферата влияят върху историческия процес и водят до възникване на исторически цикли. В тази насока се дискутират и някои от основните теории, свързани с развитието на човешкото общество. Главният акцент е върху цивилизационната теория на Арнолд Тойнби.

 Posted by at 09:13

Научен семинар

 семинари  Comments Off on Научен семинар
May 012015
 

НАУЧЕН СЕМИНАР

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 12 май от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: БИОФОТОНИКА В БОРБАТА С РАКА

Докладва: проф. Лъчезар Аврамов, Институт по Електроника, БАН
Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

 

Резюме:

Какво представлява заболяването „рак”? Защо във всички области на медицината има огромен научен и клиничен прогрес, а в онкологията – няма? Може ли физиката да даде решение на нерешими проблеми? И как физиката се превръща в медицина, а медицината във физика. „Биофотоника, оптична биопсия, фотодинамична медицина, тераностика – нови надежди в борбата на науката с рака.

 Posted by at 07:47