Мексикански залив

 news  Comments Off on Мексикански залив
Jul 132015
 

Gulf_of_Mexico

Трицветно (BVR) изображение на плътния молекулярен облак L935, известен повече като „Мексикански залив“. Тази област с активно звездообразуване се намира между мъглявините „Северна Америка“ (NGC 7000) и „Пеликан“ (IC 5070), на разстояние около 2 000 светлинни години от Слънцето. Изображението е получено на 04.09.2012 г. с 50/70-cm Шмит телескоп и CCD камера FLI PL 16803 на Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ към Института по астрономия при Българска академия на науките.

Полето на „Мексикански залив“ съдържа голям брой млади звездни обекти, като звезди от тип T Tauri, звезди на Хербиг от спектрални класове Ae/Be, избухващи звезди от тип UV Ceti, обекти на Хербиг-Аро, колимирани джетове и кометарни мъглявини.

Актуални резултати от дългопериодични многоцветни фотометрични изследвания на млади звездни обекти в полето на „Мексикански залив“ с участието на астрономи от отдел „Звезди и звездни системи“ на Института по астрономия с НАО, БАН, са публикувани в:

  1. S. Ibryamov, E. Semkov, S. Peneva, 2015, PASA, 32, 21, Long-term multicolour photometry of the young stellar objects FHO 26, FHO 27, FHO 28, FHO 29, and V1929 Cygni”

  2. S. Ibryamov, E. Semkov, S. Peneva, 2015, BlgAJ, 22, 3, “Long-term BVRI light curves of 5 pre-main sequence stars in the field of “Gulf of Mexico”

  3. I. Poljancic Beljan, R. Jurdana Sepic, E. Semkov, S. Ibryamov, S. Peneva, M. Tsvetkov, 2014, A&A, 568, A49, “Long-term photometric observations of pre-main sequence objects in the field of North America/Pelican Nebula”

  4. E. Semkov, S. Peneva, S. Ibryamov, D. Dimitrov, 2014, BlgAJ, 20, 59, “The unusual photometric behavior of the new FUor star V2493 Cyg (HBC 722)”

  5. E. Semkov, S. Peneva, U. Munari, M. Tsvetkov, R. Jurdana-Sepic, E. de Miguel, R. Schwartz, D. Dimitrov, D. Kjurkchieva, V. Radeva, 2012, A&A, 542, A43, “Optical photometric and spectral study of the new FU Orionis object V2493 Cygni (HBC 722)”

  6. E. Semkov, S. Peneva, U. Munari, A. Milani, P. Valisa, 2010, A&A, 523, L3, “The large amplitude outburst of the young star HBC 722 in NGC 7000/IC 5070, a new FU Orionis candidate”

Автор на изображението и текста: докторант Сунай Ибрямов

За повече информация:

проф. д-р Евгени Семков – esemkov [at] astro.bas.bg

докторант Сунай Ибрямов – sibryamov [at] astro.bas.bg

гл. ас. д-р Стоянка Пенева – speneva [at] astro.bas.bg

 Posted by at 09:27