Jan 102018
 

Презентация за възможностите на интегрираната платформа за колаборативна работа, обучение, управление и споделяне на информация G
Suite
for
Education на Google ще бъде представена пред семинара на
Института
по Астрономия
на 16 Януари, 2018 г. (вторник) от 14:00 часа в зала
301
в сградата на Института
по Електроника
на БАН, бул. “Цариградско шосе” № 72, София.

Облачната платформа G
Suite
for
Education
(безплатна за образователни институции) позволява лесно създаване и редактиране на офис съдържание (текст, таблици, презентации), прехвърляне и споделяне на данни, организация на цялостната работа, и лесна екипна комуникация. Ще бъдат представени нейните функции и приложение за научна работа, както и нагледни демонстрации.

Презентацията се осъществява с любезното съдействие на Център за творческо обучение (https://cct.bg/za-nas/)

Поканени са всички интересуващи се.

Sorry, the comment form is closed at this time.