Jul 192021
 

presentation from the seminarОнлайн уъркшоп по космическо време с радиоастрономическа насоченост проведе между 1215 юли Dublin Institute of Advanced Studies (DIAS). Участниците – 37 български и международни студенти, докторанти и учени имаха възможността да получат както теоретични, така и практически познания в областта на космическото време и да научат повече за активността на Слънцето. В програмата бяха включени и упражнения за обработка и анализ на наблюдателни данни, както и визуализация с помощта на езика за програмиране Python.

Слънчеви радио избухвания, взаимодействие на Слънцето с планетите и междупланетното пространство и наблюдения на Слънцето в радио честоти бяха част от темите на уъркшопа. Събитието е част от водения от ИА с НАО “Рожен” към БАН проект STELLAR по Хоризонт 2020.

STELLAR предлага изключителна възможност на ИА с НАО и Техническия университет – София за развитие и експлоатация на голяма национална радиоастрономическа инфраструктура LOFAR-BG, възползвайки се от обмена на практически умения и опит с партньорските институции ASTRON (Netherlands Institute for Radio Astronomy) и DIAS. Проектът STELLAR ще подпомогне оформянето на национален център по радиоастрономия и космическо време, както и разработването на нови технологични решения в тази област.

Видео материали от уъркшопа са на разположение тук.

Проектът STELLAR се финансира от програмата за изследователски и иновационни дейности на Европейския съюз Хоризонт 2020 по грант № 952439. Координатор е Институтът по астрономия с НАО “Рожен” към БАН.

 Posted by at 16:51

Sorry, the comment form is closed at this time.