May 292019
 

Между 4 юни и 8 юни, сградата на Българска академия на науките на ул. „15-ти ноември“ 1 ще бъде домакин на съвместна конференция по астрономия между Субрегионалния европейски астрономически комитет (СРЕАК) и Съюза на астрономите в България (САБ). За САБ това е четиринадесета поредна ежегодна среща. Събитието ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ и ще събере на едно място астрономи от централна и юго-източна Европа.

Тя е организирана съвместно от Институт по астрономия с НАО към БАН и Съюза на астрономите в България.

Конференцията е под надслов „150 години Българска академия на науките“ и „100 години Международен астрономически съюз“ — две бележити събития, свързани с развитието на българската и световната наука. Българската академия на науките е основана през далечната 1869 г. (тогава Българско книжовно дружество) в град Браила, Румъния, като премества седалището си в София през 1878 г. Международният астрономически съюз от своя страна е основан през 1919 г. в Брюксел. България се присъединява към МАС през 1957 г., докато още през 1938 г. проф. Никола Бонев, основател на Самостоятелната секция по астрономия към БАН (сега Институт по астрономия с НАО към БАН) и един от най-активните радетели за създаването на Националната астрономическа обсерватория Рожен (НАО), е избран за член на комисията „Движение и фигури на Луната“ към МАС. Към днешна дата България има 69 активни индивидуални члена на Международния астрономически съюз.

В последния ден на конференцията, 8 юни, организаторите канят всички любители на космоса да се присъединят към учените от 14 до 17 часа. Ще бъдат изнесени публични презентации на популярна астрономическа тематика в зала „Проф. Марин Дринов“ на ул. „15-ти ноември“ 1, като тогава вратите на Българска академия на науките ще бъдат отворени за малки и големи.

Презентациите са:

Доц. Светла Цветкова, ИА с НАО, БАН

Магнитни полета на звезди

Магнитните полета играят важна роля в процесите на образуване и еволюция на звездите. Те влияят върху процесите както във вътрешността на звездите,така и в техните атмосфери. В хода на своята еволюция, звездите преминават през различни етапи и променят своите размери, температура, светимост. Така и техните магнитни полета също се променят. Ще разгледаме различни наблюдателни прояви на звездните магнитни полета; ще преминем през различни стадии на еволюция на звездите; ще се запознаем с изключително интересни примери на звезди, които впечатляват учените с мащабите на процесите, които генерират и поддържат магнитните им полета, како и с мащабите на явленията, породени от техните магнитни полета.

***************

Проф. Илиан Илиев, ИА с НАО, БАН

„Затъмнението, което промени Вселената. Относително.“

appleНавършват се сто години от слънчевото затъмнение, случило се на 29-ти май 1919 г. То остава в историята като затъмнението, по време на което бива получено първото наблюдателно потвърждение на Общата теория на относителността, създадена малко преди това от Айнщайн. В презентацията на лесен и достъпен за широката аудитория език накратко ще бъде разказано за гравитацията, за експедицията на Артър Едингтън, за огъването на светлинните лъчи, когато те преминават близо до Слънцето, и най-накрая – за получените по време на затъмнението резултати. Така още преди сто години понятията на общата теория на относителността за първи път стават близки и разбираеми за хората.

**************

Д-р Ева Божурова, НАОП “Н. Коперник, Варна

“Жените в астрономията”:

В лекцията се описват моменти от биографиите на някои знаменити жени астрономи, като се започне от Хипатия, живяла в IV в. от н.е. и се стигне до наши дни. В списъка от популярни и не толкова популярни личности се включват също “жените-компютри”, работили в Харвардската обсерватория в края на XIX и началото на XX век, както и цветнокожите “жени-компютри” на NASA. Посочват се трудностите, свързани със социалното положение на жените и обществените нагласи, които те са преодолявали, но главното ударение се поставя върху ценността на техните най-важни научни постижения и открития, които се представят в популярен вид.

Повече информация за самата конференция, включително подробна програма по часове и гост лектори, можете да намерите на страницата на събитието: http://www.astro.bas.bg/BAM2019/

 Posted by at 09:26

Sorry, the comment form is closed at this time.