Nov 042020
 

Успешно бяха проведени наблюдения с новата CCD камера Andor (13.5 μm/px, 2048 x 512 px) в Куде-фокуса на 2м телескоп. На 23 октомври Иванка Статева, Николай Томов, Таню Бонев и Васил Попов за пръв път получихa звездни спектри с нея: на 41 Ari – стандарт за телурични линии, и на X Per – рентгенова нова, обект на изследване на групата на Радослав Заманов. Звездите бяха снимани с т.нар. малка и голяма решетки в спектралните области около Hα, Hβ и He 6678 Å. Спектралните участъци са с около 15% по-дълги в сравнение с тези от предишната камера. Полученият S/N беше около 200 при експозиция от 240 sec.

На фиг.1 и 2 са показани двумерните изображения на плоско поле и звезден спектър около линията Hβ.

 Плоско поле около линията Hβ

Фиг. 1. Плоско поле около линията Hβ

 

Спектър на звездата 41 Ari

Фиг. 2. Спектър на звездата 41 Ari

Спектрите бяха обработени с пакета IRAF. На фигурите са показани два спектъра в областта на Hα на звездите 41 Ari и X Per, получени с малката решетка със спектрално разрешение около 35 000.

Спектър на линията Hα на звездата 41 Ari.

Фиг. 3. Спектър на линията Hα на звездата 41 Ari.

Спектър на линията Hα в емисия на звездата X Per

Фиг. 4. Спектър на линията Hα в емисия на звездата X Per

Първите резултати са много обнадеждаващи и се надяваме новата камера да бъде ефективно използвана от спектроскопистите в България и чуждестранните колеги от следващия наблюдателен сезон.

 

 

 Posted by at 09:18

Sorry, the comment form is closed at this time.