Jan 262023
 

Студенти, магистри, докторанти и млади учени по астрономия, физика, инженерни, компютърни науки и математика могат да кандидатстват за участие в заключителните три школи в рамките на проекта STELLAR („Научно и технологично усъвършенстване чрез използване на постиженията на LOFAR в радиоастрономията“).

Организатори са Институтът по астрономия с НАО – БАН и Техническият университет в София, заедно с Дъблинският институт за авангардни изследвания DIAS и нидерландският Институт по радиоастрономия ASTRON.

Първата школа, от 15-19 май 2023 г. в Техническия университет в София, е посветена на радио технологиите използвани в LOFAR (Low-Frequency Array – нискочестотен радио телескоп), с лектори от Техническия университет в София и института по радиоастрономия ASTRON – Нидерландия. Сред темите на школата, която съдържа лекции и упражнения, са: принципи на електромагнетизма и разпространение на радио
вълните; антенно инженерство и специализирани антенни системи; основи на обработката на сигнали и изображения.

Кандидатстване онлайн до 15 април 2023 г. на
https://stellar-h2020.eu/index.php/radio_technology_school/

Втората школа, по радиоастрономия с LOFAR, ще се проведе от 22-26 май 2023 г. в София Тех Парк с лектори от Института по астрономия с НАО, ASTRON – Нидерландия, и DIAS – Ирландия. Теми на школата, която ще съдържа лекции, упражнения, обработка и анализ на LOFAR данни, ще бъдат: всички видове радио
астрономия на ниски честоти с LOFAR телескопа (галактични магнитни полета, активни галактични ядра, извънгалактични източници, наблюдения на звезди и пулсари и други); спектрални и интерферометрични наблюдения, специфични методи за оценка и анализ на радиоастрономически данни. За участие се изискват познания по Python.

Кандидатстване онлайн до 15 април 2023 г. на https://stellar-h2020.eu/index.ph/lofar_science_school/

Третата школа, по космически изследвания и космическо време с LOFAR, ще се състои в НАО Рожен от 19-23 юни с лектори от ASTRON-Нидерландия и Университета в Хелзинки (Финландия). Теми на школата, която ще обхваща лекции, упражнения, обработка и анализ на LOFAR данни, ще бъдат: въведение в изследванията на Слънцето, междупланетното пространство и космическото време с LOFAR; динамични спектри; интерферометрични изображения и проучвания на йоносферата.

Кандидатстване онлайн до 15 май 2023 г. на https://stellar-h2020.eu/index.php/lofar_space_weather_school/

Школите, на английски език, са безплатни, присъствени, с лимит до 20 участника за всяка. Участниците трябва да разполагат с лаптопи. За ограничен брой кандидати е предвидена финансова подкрепа за пътуване и други разходи по участието им в школите.

STELLAR (2020-2023) e трансформационен проект по Програма „Хоризонт 2020“, който осъществява обучение на следващо поколение български радиоастрономи. Основен двигател за този проект е изграждането и бъдещото устойчиво развитие на българска станция на общоевропейския разпределен нискочестотен радиотелескоп LOFAR. Проектът STELLAR ще има мултиплициращ ефект за българските астрономическа и инженерна общности чрез разработването на учебни програми по радиоастрономия, космическо време и радиокомуникационно инженерство. LOFAR технологията и науката открива нова вълнуваща посока за научни изследвания и технологично развитие като придобитите квалификации и умения се предават на по-широката научна общност в България.

За повече информация, посетете сайта на проекта: www.stellar-h2020.eu

 Posted by at 10:31

Sorry, the comment form is closed at this time.