Jul 072023
 

Учени призовават за сътрудничество и международни регулации за преодоляване на
проблема.

Artwork of polluted sky from starlink satellites.

Наблюдения с радиотелескопа LOFAR показват, че изкуствените спътници, които обикалят земното кълбо и постоянно се увеличават, могат непреднамерено да излъчват радиовълни, които пречат на наблюденията на радиотелескопите. Ако бъде пренебрегнато влиянието на това радиоизлъчване, уникални и ценни за науката прозорци към Вселената може да изчезнат. За да се преодолее опасността това да се случи, астрономическата общност и индустрията трябва да си сътрудничат, а Международният съюз по телекомуникации да въведе регулации, които да контролиратизлъчванията в околоземна орбита.

Това се посочва в изследване, прието за публикуване в научното списание „Astronomy & Astrophysics“, което е осъществено с радиотелескопа LOFAR – най-големият нискочестотен радиотелескоп на Земята, разработен от ASTRON (Нидерландският институт за радиоастрономия) и използван съвместно с девет други европейски държави в Международния телескоп LOFAR (ILT). През април 2022 г. са наблюдавани сателити от групата Starlink на SpaceX. Компанията е лицензирана да оперира в радиочестотната лента от 10,7 до 12,7 GHz, предназначена основно за интернет свързаност, но е установено, че тези спътници излъчват електромагнитни сигнали и на
значително по-ниски честоти.

Според Центъра за защита на тъмното и радиотихо небе (IAU CPS), с LOFAR са били открити радиосигнали между 110 и 188 MHz при 47 от 68-те сателита, които са били наблюдавани. Този честотен диапазон включва защитена лента между 150,05-153 MHz, специално разпределена за радиоастрономията от Международния съюз за телекомуникации. Авторите на публикацията заключават, че регистрираното излъчване е от спътниковата електроника и се различава от предвидените комуникационни емисии.
SpaceX не нарушава правилата, доколкото няма международен регламент за тези видове сигнали на спътниците. Липсата на регулация обаче застрашава радиоастрономическите изследвания. Още повече, че в процес на изграждане са или са планирани в близко бъдеще в ниска околоземна орбита да бъдат пуснати няколко големи групи спътници. Ето защо авторите на публикацията насърчават сателитните оператори и регулаторите да обмислят това въздействие от изграждането на космически спътници върху радиоастрономията.

Джесика Демпси, генерален директор наASTRON

Джесика Демпси, генерален директор на ASTRON

Радиочестотните смущения (RFI) са постоянно предизвикателство за астрономите, които непрекъснато се стремят да усъвършенстват стратегиите за отчитане на създаваните от човека радиосигнали. Джесика Демпси, генерален директор на ASTRON: „Имаме опит в тясно сътрудничество със заинтересованите страни в индустрията, за да защитим бъдещето на научните открития. ASTRON е известен с ангажимента си за поддържане на свободна от смущения или управляема среда. Обединявайки усилия, можем да осигурим продължаването на новаторски изследванияи проучвания на Вселената.

 Posted by at 12:11

Sorry, the comment form is closed at this time.