Jul 052023
 

Организатори на форума са партньорите в проекта по Програма „Хоризонт 2020“

Трансформационният проект STELLAR („Научно и технологично усъвършенстване чрез използване на постиженията на LOFAR в радиоастрономията“) – 2020-2023 г. завършва със заключителна международна конференция в Пловдив от 6-8 юли. В нея ще участват партньорите по проекта: Институтът по астрономия с НАО – БАН и Техническият университет в София, Дъблинският институт за авангардни изследвания (DIAS) и нидерландският Институт по радио астрономия (ASTRON). Във форума ще се включат и представители на Министерството на образованието и науката и на Техническия университет – Варна.


Темите на тридневната конференция обхващат преглед на LOFAR технологията и науката, и свързаните с тях технически аспекти, а също и представяне на Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027. Специален акцент в програмата е стартиралото недалеч от НАО Рожен изграждане на първата българска станция на общоевропейския разпределен нискочестотен радиотелескоп LOFAR, която се очаква да заработи през 2025 г.

Обект на дискусии по време на форума ще бъдат постиженията по проекта STELLAR (Програма „Хоризонт 2020“), в дейностите за обучение на следващо поколение български радиоастрономи с оглед на бъдещото устойчиво развитие на станцията LOFAR BG. Участниците ще обсъдят и разработването на учебни програми по радиоастрономия, космическо време и радиокомуникационно инженерство с цел постигане на мултиплициращ ефект за българските астрономическа и инженерна общности.
През третия ден на международната конференция е предвидено посещение в Националната астрономическа обсерватория Рожен и на мястото, където ще се намира бъдещата българска LOFAR станция.

Студенти, магистри, докторанти и млади учени бяха сред участниците в проведените през май и юни в София и в НАО Рожен заключителни три школи в рамките на проекта STELLAR. Интересът и активното участие в тях затвърдиха убеждението, че
спецификите на LOFAR откриват нови вълнуващи хоризонтн за изследвания и за развитие на технологии, които да бъдат достъпни за по-широката научна общност у нас.

 Posted by at 10:37

Sorry, the comment form is closed at this time.