Feb 032023
 

На 9 Февруари 2023г. от 14 часа в зала 301 на ИЕ-БАН ще се проведе сбирка на Институтския семинар на Института по Астрономия с Национална Астрономическа Обсерватория.

Проф. д-р Евгени Семков ще представи материали за предзащита на
дисертация за получаване на научната степен Доктор на науките на тема: “Звезди преди Главната последователност”

От Ръководството на Семинара

 Posted by at 14:50

Sorry, the comment form is closed at this time.